Kłodzki Inkubator Przedsiębiorczości

Projekt polega na utworzeniu infrastruktury dla przedsiębiorców w Gminie Miejskiej Kłodzko – Inkubatora Przedsiębiorczości. Obiekt pełnił będzie funkcje centrum powstawania i rozwoju MŚP na terenie gminy.

czytaj więcej...

Celem głównym jest zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na terenie gminy - pobudzanie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie i zapewnienie warunków do powstawania i rozwoju mikro, małych i średnich firm, w szczególności działających w branżach wskazanych w RSI.

czytaj więcej...

Projekt polega na utworzeniu infrastruktury dla przedsiębiorców w Gminie Miejskiej Kłodzko – Inkubatora Przedsiębiorczości.

Projekt przewiduje:

  1. Rewaloryzację budynku Koszar Białych w Twierdzy Owcza Góra w Kłodzku na funkcję Inkubatora Przedsiębiorczości
  2. Roboty sanitarne
  3. Roboty elektryczne
  4. Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu

czytaj więcej...

Zespół fortu wybudowany na prawym brzegu Nysy, w l. 1745-1750, następnie kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowywany

czytaj więcej...

why us1

Inkubator Przedsiębiorczości

Projekt polega na utworzeniu infrastruktury dla przedsiębiorców w Gminie Miejskiej Kłodzko – Inkubatora Przedsiębiorczości
Obiekt pełnił będzie funkcje centrum powstawania i rozwoju MŚP na terenie gminy.
Wnioskodawcą - Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność jest Gmina Miejska Kłodzko.

Zakres rzeczowy Projektu

dzialania

Wyślij pytanie

contact us

W razie jakichkolwiek pytań proszę czuć się swobodnie w korzystaniu z formularza kontaktowego

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców