Nasza oferta skierowana jest do Ciebie, jeżeli:

 • zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą
 • prowadzisz działalność gospodarczą nie dłużej niż 36 miesięcy na rynku,
 • szukasz miejsca dla swojej firmy,
 • szukasz przestrzeni na spotkania biznesowe,
 • chcesz zbudować profesjonalną, biznesową atmosferę,
 • potrzebujesz przestrzeni z dostępem do infrastruktury biurowej, Internetu i zaplecza,
 • chcesz nawiązać nowe kontakty biznesowe,
 • potrzebujesz adresu siedziby swojej firmy.

 W ramach wynajmu powierzchni oferujemy:

Wirtualne Biuro

W ramach usługi biura wirtualnego:

 • adres do rejestracji swojej firmy;
 • adres do korespondencji;
 • kompleksową obsługę korespondencji: odbiór, skanowanie i wysyłanie kopii na wskazany adres e-mail, przechowywanie odebranej korespondencji do momentu odbioru lub przesyłanie na wskazany adres, na koszt zamawiającego.

W przypadku korespondencji poleconej lub za potwierdzeniem odbioru powiadomienie za pośrednictwem adresu e-mail oraz telefonicznie;

 • 5 godzin bezpłatnego dostępu do sali konferencyjnej/szkoleniowej w miesiącu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z operatorem).


Wynajem pomieszczeń biurowych oraz stanowisk pracy, a w tym:

 • pomieszczenia biurowe (stanowiska pracy, lokale użytkowe);
 • wspólny sekretariat;
 • wspólna promocja i reklama
 • wyposażenie biura: biurko, kontener zamykany, fotel z regulacją wysokości, lampka biurkowa LED, szafy na dokumenty
 • doradztwo prawne, kadrowe i ekonomiczne;
 • wsparcie w sprzedaży produktów i usług;
 • coaching i mentoring nowych pomysłów na biznes
 • objęcie programem inkubacji;
 • grupę zakupową;
 • 1 godzinę bezpłatnego dostępu do sali konferencyjnej w miesiącu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z operatorem);
 • dostęp do ogólnych i specjalistycznych szkoleń, doradztwa i spotkań networkingowych organizowanych w Inkubatorze;
 • dostęp do pomieszczeń socjalnych;
 • ochronę budynku zapewnioną poprzez stały monitoring;
 • sprzątanie powierzchni wspólnych (korytarze, toalety, klatki schodowe, itp.)
 • sprzątanie pomieszczenia biurowego (opcjonalnie) w terminach ustalonych z Operatorem- usługa dodatkowo płatna w ramach grupy zakupowej.

Wynajem Sali konferencyjnej, szkoleniowej.

W zasobach Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości posiadamy 2 sale: sala  konferencyjna, sala szkoleniowo- warsztatowa;

 • dostęp do Internetu;
 • dostęp do sprzętu audiowizualnego: projektor, laptop, nagłośnienie;
 • wyposażenie sali w krzesła konferencyjne*;
 • dostęp do zaplecza: toalety, miejsce dla osób palących;

 

*Ustawienie krzeseł w sali ustalane indywidualnie z zamawiającym

Downloads:
pdf-1Regulamin funkcjonowania

Regulamin funkcjonowania „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości" określa w szczególności zasady i warunki świadczenia przez Inkubator usług na rzecz Podmiotów inkubowanych oraz Przedsiębiorców, a także zakres tych usług oraz prawa i obowiązki Podmiotów inkubowanych i Przedsiębiorców.

Data-1czwartek, 18 styczeń 2024 11:40
Wielkość pliku-1 4.08 MB
Pobierz-1 206

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców