W ramach wynajmu powierzchni oferujemy Wirtualne Biuro

W ramach usługi biura wirtualnego:

 • adres do rejestracji swojej firmy;
 • adres do korespondencji;
 • kompleksową obsługę korespondencji: odbiór, skanowanie i wysyłanie kopii na wskazany adres e-mail, przechowywanie odebranej korespondencji do momentu odbioru lub przesyłanie na wskazany adres, na koszt zamawiającego.

W przypadku korespondencji poleconej lub za potwierdzeniem odbioru powiadomienie za pośrednictwem adresu e-mail oraz telefonicznie;

 • 1 godzinę bezpłatnego dostępu do sali konferencyjnej/szkoleniowej w miesiącu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z operatorem).

CENNIK – opłaty w ujęciu miesięcznym /cena netto/

90 zł

 • odbieranie max 30 listów w miesiącu
 • skanowanie korespondencji max 30 str.

110 zł

 • odbieranie max 50 listów w miesiącu
 • skanowanie korespondencji max 50 str.

210 zł

 • odbieranie max 100 listów w miesiącu
 • skanowanie korespondencji max 100 str.

Stawki za:

 • zużycie energii elektrycznej,
 • ogrzewanie,
 • zużycie wody i odprowadzanie ścieków,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych,

będą ustalane indywidualnie, w zależności do charakteru prowadzonej działalności, wielkości wynajmowanego biura oraz liczby osób zgłoszonych przez najemcę.

Downloads:
pdf-1Regulamin funkcjonowania

Regulamin funkcjonowania „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości" określa w szczególności zasady i warunki świadczenia przez Inkubator usług na rzecz Podmiotów inkubowanych oraz Przedsiębiorców, a także zakres tych usług oraz prawa i obowiązki Podmiotów inkubowanych i Przedsiębiorców.

Data-1czwartek, 18 styczeń 2024 11:40
Wielkość pliku-1 4.08 MB
Pobierz-1 114

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców