REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ,,KŁODZKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

do pobrania:

Downloads:
pdf-2Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji i kryteriów naboru podmiotów do „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości".

Data-2czwartek, 18 styczeń 2024 07:54
Wielkość pliku-2 1.63 MB
Pobierz-2 279

 

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców