Inspirujące warunki pracy
Inkubator Przedsiębiorczości znajduje się w nowocześnie urządzonych wnętrzach byłych Koszar Białych w Twierdzy Owcza Góra w Kłodzku. Nowoczesna aranżacja przestrzeni, będzie dla Ciebie inspiracją do satysfakcjonującej i komfortowej pracy.

Dogodna lokalizacjaWsparcie dopasowane do branży
Kłodzki Inkubator Przedsiębiorczości w Ziębicach kieruje swoją ofertę w pierwszej kolejności do przedstawicieli perspektywicznej branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej. Jesteśmy również otwarci na wspieranie firm związanych z pozostałymi branżami wskazanych w Ramach strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Wybór konkretnej branży daje możliwość dostosowania oferty usług specjalistycznych do jej potrzeb oraz specyfiki działalności. Rozwijając swoje kompetencje, rozwijasz z Nami swoją firmę.

Kompleksowość wsparcia
Inkubator Przedsiębiorczości, oprócz wsparcia związanego z wyposażoną przestrzenią biurową, oferuje szereg usług podstawowych i wspierających, które w istotny sposób mogą pomóc w rozwoju Twojej firmy. Czuwamy nad wysoką jakością wszystkich usług doradczych świadczonych w Inkubatorze.

Downloads:
pdf-1Regulamin funkcjonowania

Regulamin funkcjonowania „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości" określa w szczególności zasady i warunki świadczenia przez Inkubator usług na rzecz Podmiotów inkubowanych oraz Przedsiębiorców, a także zakres tych usług oraz prawa i obowiązki Podmiotów inkubowanych i Przedsiębiorców.

Data-1czwartek, 18 styczeń 2024 11:40
Wielkość pliku-1 4.08 MB
Pobierz-1 114

docx-4Wniosek kandydata do inkubacji

Wniosek kandydata do inkubacji w Kłodzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości /format .docx/

Data-4piątek, 19 styczeń 2024 12:40
Wielkość pliku-4 448.55 KB
Pobierz-4 70

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców