W ramach wynajmu powierzchni oferujemy: Wynajem pomieszczeń biurowych oraz stanowisk pracy, a w tym:

 • pomieszczenia biurowe (stanowiska pracy, lokale użytkowe);
 • wspólny sekretariat;
 • wspólna promocja i reklama
 • wyposażenie biura: biurko, kontener zamykany, fotel z regulacją wysokości, lampka biurkowa LED, szafy na dokumenty
 • doradztwo prawne, kadrowe i ekonomiczne;
 • wsparcie w sprzedaży produktów i usług;
 • coaching i mentoring nowych pomysłów na biznes
 • objęcie programem inkubacji;
 • grupę zakupową;
 • 1 godzinę bezpłatnego dostępu do sali konferencyjnej w miesiącu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z operatorem);
 • dostęp do ogólnych i specjalistycznych szkoleń, doradztwa i spotkań networkingowych organizowanych w Inkubatorze;
 • dostęp do pomieszczeń socjalnych;
 • ochronę budynku zapewnioną poprzez stały monitoring;
 • sprzątanie powierzchni wspólnych (korytarze, toalety, klatki schodowe, itp.)
 • sprzątanie pomieszczenia biurowego (opcjonalnie) w terminach ustalonych z Operatorem- usługa dodatkowo płatna w ramach grupy zakupowej.

Wynajem pomieszczeń biurowych/usługowych za 1 m2:
Cena brutto: 30,00 zł

Stawki za:

 • zużycie energii elektrycznej,
 • ogrzewanie,
 • zużycie wody i odprowadzanie ścieków,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych,

będą ustalane indywidualnie, w zależności do charakteru prowadzonej działalności, wielkości wynajmowanego biura oraz liczby osób zgłoszonych przez najemcę.

Downloads:
pdf-1Regulamin funkcjonowania

Regulamin funkcjonowania „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości" określa w szczególności zasady i warunki świadczenia przez Inkubator usług na rzecz Podmiotów inkubowanych oraz Przedsiębiorców, a także zakres tych usług oraz prawa i obowiązki Podmiotów inkubowanych i Przedsiębiorców.

Data-1czwartek, 18 styczeń 2024 11:40
Wielkość pliku-1 4.08 MB
Pobierz-1 206

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców