Kłodzki Inkubator Przedsiębiorczości kieruje swoją ofertę w pierwszej kolejności do początkujących przedsiębiorców z branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Wspieramy również przedsiębiorców działających w obszarach związanych z inteligentnymi specjalizacjami wskazanych w Ramach strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska.

Oferta Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest skierowana wyłącznie do podmiotów, które są/będą mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

Z preferencyjnych warunków najmu pomieszczenia w przestrzeni zamkniętego biura mogą skorzystać podmioty objęte inkubacją tj:

  • Podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą (pod warunkiem zarejestrowania działalnościgospodarczej do dnia podpisania umowy najmu),
  • Podmioty prowadzące czynnie działalność gospodarczą nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia jej rejestracji

Z oferty Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości nie mogą korzystać podmioty:

  • Mogące stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego,
  • Uciążliwe dla pozostałych przedsiębiorców działających w Inkubatorze,
  • Sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i zwyczajami stosowanymi w obrocie gospodarczym,
  • Sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Downloads:
pdf-2Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji i kryteriów naboru podmiotów do „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości".

Data-2czwartek, 18 styczeń 2024 07:54
Wielkość pliku-2 1.63 MB
Pobierz-2 170

docx-4Wniosek kandydata do inkubacji

Wniosek kandydata do inkubacji w Kłodzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości /format .docx/

Data-4piątek, 19 styczeń 2024 12:40
Wielkość pliku-4 448.55 KB
Pobierz-4 70

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców