W ramach wynajmu powierzchni oferujemy: Wynajem Sali konferencyjnej, szkoleniowej.

W zasobach Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości posiadamy 2 sale: sala  konferencyjna, sala szkoleniowo- warsztatowa;

 • dostęp do Internetu;
 • dostęp do sprzętu audiowizualnego: projektor, laptop, nagłośnienie;
 • wyposażenie sali w krzesła konferencyjne*;
 • dostęp do zaplecza: toalety, miejsce dla osób palących;

*Ustawienie krzeseł w sali ustalane indywidualnie z zamawiającym

Wynajem Sali konferencyjnych i szkoleniowych ceny netto:

Sala konferencyjna - 50 miejsc

 • 1 godzina - 90 zł
 • 2 i każda kolejna godzina - 60 zł

Sala szkoleniowa - 40 miejsc

 • 1 godzina - 90 zł
 • 2 i każda kolejna godzina - 60 zł

Stawki za:

 • zużycie energii elektrycznej,
 • ogrzewanie,
 • zużycie wody i odprowadzanie ścieków,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych,

będą ustalane indywidualnie, w zależności do charakteru prowadzonej działalności, wielkości wynajmowanego biura oraz liczby osób zgłoszonych przez najemcę.

Downloads:
docx-7Wniosek na wynajem sali konferencyjnej Nowe
Data-7piątek, 05 kwiecień 2024 10:22
Wielkość pliku-7 110.36 KB
Pobierz-7 18

pdf-8Wniosek na wynajem sali konferencyjnej Nowe
Data-8piątek, 05 kwiecień 2024 10:22
Wielkość pliku-8 230.44 KB
Pobierz-8 24

pdf-1Regulamin funkcjonowania

Regulamin funkcjonowania „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości" określa w szczególności zasady i warunki świadczenia przez Inkubator usług na rzecz Podmiotów inkubowanych oraz Przedsiębiorców, a także zakres tych usług oraz prawa i obowiązki Podmiotów inkubowanych i Przedsiębiorców.

Data-1czwartek, 18 styczeń 2024 11:40
Wielkość pliku-1 4.08 MB
Pobierz-1 114

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców