CENNIK – opłaty w ujęciu miesięcznym

Wirtualne Biuro:

90 zł /cena netto/

 • odbieranie max 30 listów w miesiącu
 • skanowanie korespondencji max 30 str.

110 zł /cena netto/

 • odbieranie max 50 listów w miesiącu
 • skanowanie korespondencji max 50 str.

210 zł /cena netto/

 • odbieranie max 100 listów w miesiącu
 • skanowanie korespondencji max 100 str.

Wynajem pomieszczeń biurowych/usługowych za 1 m2:
30,00 zł /cena brutto/

Wynajem Sali konferencyjnych i szkoleniowych ceny netto:

Sala konferencyjna - 50 miejsc

 • 1 godzina - 130 zł
 • 2 i każda kolejna godzina - 100 zł

Sala szkoleniowa - 40 miejsc

 • 1 godzina - 130 zł
 • 2 i każda kolejna godzina - 100 zł

Sala komputerowa - 18 stanowisk

 • 1 godzina - 360 zł
 • 2 i każda kolejna godzina - 180 zł

Stawki za:

 • zużycie energii elektrycznej,
 • ogrzewanie,
 • zużycie wody i odprowadzanie ścieków,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych,

będą ustalane indywidualnie, w zależności do charakteru prowadzonej działalności, wielkości wynajmowanego biura oraz liczby osób zgłoszonych przez najemcę.

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców