Kategoria: Przydatne dokumenty
Downloads: 7
pdf0Regulamin funkcjonowania

Regulamin funkcjonowania „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości" określa w szczególności zasady i warunki świadczenia przez Inkubator usług na rzecz Podmiotów inkubowanych oraz Przedsiębiorców, a także zakres tych usług oraz prawa i obowiązki Podmiotów inkubowanych i Przedsiębiorców.

Data 2024-01-18
Wielkość pliku 4.08 MB
Pobierz 161
pdf1Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji i kryteriów naboru podmiotów do „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości".

Data 2024-01-18
Wielkość pliku 1.63 MB
Pobierz 228
pdf2wzór umowy

wzór umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki Stron, związanych ze świadczeniem przez Zarządzającego na rzecz Podmiotu inkubowanego zorganizowanego wsparcia w ramach partycypacji Podmiotu inkubowanego w Projekcie, polegającego na udostępnieniu Inkubowanemu powierzchni biurowej w budynku Inkubatora w Kłodzku przy ul. Malinowej 1

Data 2024-01-19
Wielkość pliku 1.44 MB
Pobierz 87
docx3Wniosek kandydata do inkubacji

Wniosek kandydata do inkubacji w Kłodzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości /format .docx/

Data 2024-01-19
Wielkość pliku 448.55 KB
Pobierz 110
docx4Wniosek kandydata do inkubacji

Wniosek kandydata do inkubacji w Kłodzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości /format .pdf/

Data 2024-01-19
Wielkość pliku 450.72 KB
Pobierz 55
docx5Wniosek na wynajem sali konferencyjnej
Data 2024-04-05
Wielkość pliku 110.36 KB
Pobierz 41
pdf6Wniosek na wynajem sali konferencyjnej
Data 2024-04-05
Wielkość pliku 230.44 KB
Pobierz 66

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców