Właśnie zakończyły się pierwsze Drzwi Otwarte Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Na przybyłych czekał wspaniały tort w kształcie... naszego Inkubatora, liczne smakowite ciasta i przekąski
Na terenie Inkubatora odbył się też pierwszy się Eko – Festiwal z atrakcjami dla dzieci dorosłych.
Dziękujemy za liczne przybycie i miłe opinie, z jakimi spotkaliśmy się w trakcie rozmów.

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców