KIP to miejsce dla ciekawych pomysłów i inicjatyw o charakterze innowacji miejskich- zarówno społecznych, jak i technologicznych.

Co może zaoferować Kłodzki Inkubator Przedsiębiorczości?
1. Lokalne biurowo-usługowe
2. Sale konferencyjne i szkoleniowe
3. Obsługę sekretariatu
4. Wirtualne biuro
5. Pomoc i wsparcie merytoryczne ekspertów
6. Organizację szkoleń
7. Doradztwo w oparciu o posiadane zasoby
8. Promocję

Zapraszamy do kontaktu!
Dopinamy ostatnie szczegóły regulaminu i w grudniu będziemy do Państwa dyspozycji.

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców