Potrzebujesz odpowiedniej przestrzeni na swoje spotkanie biznesowe, konferencję firmową lub warsztaty? Skontaktuj się z nami i zapewnimy Ci do tego odpowiednie warunki!

Downloads:
pdf-8Wniosek na wynajem sali konferencyjnej
Data-8piątek, 05 kwiecień 2024 10:22
Wielkość pliku-8 230.44 KB
Pobierz-8 66

docx-7Wniosek na wynajem sali konferencyjnej
Data-7piątek, 05 kwiecień 2024 10:22
Wielkość pliku-7 110.36 KB
Pobierz-7 41

pdf-1Regulamin funkcjonowania

Regulamin funkcjonowania „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości" określa w szczególności zasady i warunki świadczenia przez Inkubator usług na rzecz Podmiotów inkubowanych oraz Przedsiębiorców, a także zakres tych usług oraz prawa i obowiązki Podmiotów inkubowanych i Przedsiębiorców.

Data-1czwartek, 18 styczeń 2024 11:40
Wielkość pliku-1 4.08 MB
Pobierz-1 161

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców