REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ,,KŁODZKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

do pobrania:

Downloads:
pdf-2Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji i kryteriów naboru podmiotów do „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości".

Data-2czwartek, 18 styczeń 2024 07:54
Wielkość pliku-2 1.63 MB
Pobierz-2 228

 

CENNIK – opłaty w ujęciu miesięcznym

Wirtualne Biuro:

90 zł /cena netto/

 • odbieranie max 30 listów w miesiącu
 • skanowanie korespondencji max 30 str.

110 zł /cena netto/

 • odbieranie max 50 listów w miesiącu
 • skanowanie korespondencji max 50 str.

210 zł /cena netto/

 • odbieranie max 100 listów w miesiącu
 • skanowanie korespondencji max 100 str.

Wynajem pomieszczeń biurowych/usługowych za 1 m2:
30,00 zł /cena brutto/

Wynajem Sali konferencyjnych i szkoleniowych ceny netto:

Sala konferencyjna - 50 miejsc

 • 1 godzina - 130 zł
 • 2 i każda kolejna godzina - 100 zł

Sala szkoleniowa - 40 miejsc

 • 1 godzina - 130 zł
 • 2 i każda kolejna godzina - 100 zł

Sala komputerowa - 18 stanowisk

 • 1 godzina - 360 zł
 • 2 i każda kolejna godzina - 180 zł

Stawki za:

 • zużycie energii elektrycznej,
 • ogrzewanie,
 • zużycie wody i odprowadzanie ścieków,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych,

będą ustalane indywidualnie, w zależności do charakteru prowadzonej działalności, wielkości wynajmowanego biura oraz liczby osób zgłoszonych przez najemcę.

Wnioskek Grantowy złożony przez Gminę miejską Kłodzko został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „miniPAKT

Nasz Cel główny zakłada zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na terenie gmin partnerskich

REGULAMIN REKRUTACJI I KRYTERIÓW NABORU PODMIOTÓW DO KŁODZKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kłodzki Inkubator Przedsiębiorczości kieruje swoją ofertę w pierwszej kolejności do początkujących przedsiębiorców z branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Wspieramy również przedsiębiorców działających w obszarach związanych z inteligentnymi specjalizacjami wskazanych w Ramach strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska.

Oferta Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest skierowana wyłącznie do podmiotów, które są/będą mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

Z preferencyjnych warunków najmu pomieszczenia w przestrzeni zamkniętego biura mogą skorzystać podmioty objęte inkubacją tj:

 • Podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą (pod warunkiem zarejestrowania działalnościgospodarczej do dnia podpisania umowy najmu),
 • Podmioty prowadzące czynnie działalność gospodarczą nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia jej rejestracji

Z oferty Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości nie mogą korzystać podmioty:

 • Mogące stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego,
 • Uciążliwe dla pozostałych przedsiębiorców działających w Inkubatorze,
 • Sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i zwyczajami stosowanymi w obrocie gospodarczym,
 • Sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

pdf-2Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji i kryteriów naboru podmiotów do „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości".

Data-2czwartek, 18 styczeń 2024 07:54
Wielkość pliku-2 1.63 MB
Pobierz-2 228

docx-4Wniosek kandydata do inkubacji

Wniosek kandydata do inkubacji w Kłodzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości /format .docx/

Data-4piątek, 19 styczeń 2024 12:40
Wielkość pliku-4 448.55 KB
Pobierz-4 110

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców