Wnioskek Grantowy złożony przez Gminę miejską Kłodzko został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „miniPAKT - gminne pracownie komputerowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

W ramach projektu na który została przyznana kwota 199 000 zł w nowocześnie urządzonych wnętrzach byłych Koszar Białych w Twierdzy Owcza Góra w Kłodzku utworzona zostanie pracownia multimedialna, z której będą korzystać uczniowie, nauczyciele i osoby zainteresowane rozwijaniem nowych form kompetencji cyfrowych m.in. realizacja streamingów on-line, studio nagrań, montaż audio-video, tworzenie treści graficznych. 

 

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców