Wśród zakresów działalności KIP jako miejsca w przestrzeni miasta dla MŚP przewidziano także działania inkubacyjne innowatorom!

DRZWI OTWARTE KŁODZKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, OWCZA GÓRA, 14.10.2023.

Kłodzki Inkubator Przedsiębiorczości na finiszu!

Drzwi otwarte INKUBATORA w Kłodzku PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 14 października 2023 w godz. 13.00-17.00

Dzisiaj Dni Otwarte Ziębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości! Ziębicki Inkubator Przedsiębiorczości otwiera się dla przedsiębiorców!

Nasz łącznik pomiędzy współczesnym a historycznym - Kłodzki Inkubator Przedsiębiorczości - na ostatniej prostej!

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców